Nickerie.Net, maandag 09 september 2019


Grondwet en volksbelang vertrapt

09 Sep 2019

Op vrijdag 30 augustus hebben de regering en een groep Assembleeleden de grondwet en het volksbelang vertrapt. De Brokopondo Overeenkomst tussen Alcoa en Suriname werd met negenentwintig tegen twaalf stemmen beŽindigd. Alle adviezen van deskundigen die zeiden, dat de nieuwe overeenkomsten niet goed zijn, werden genegeerd. Alle voorstellen van DNA werden van de tafel geveegd. Dat gebeurde zelfs met voorstellen vanuit de coalitie om meer tijd te nemen voor de besprekingen.

De voorzitter van DNA stelde een commissie in om de conceptwetten van de regering te bestuderen. Geen enkel voorstel van deze deskundigen werd meegenomen. De leiding van de regering besloot dat deze zaak met spoed doorgedrukt moest worden. De voorstemmende coalitieleden hebben daarbij hun eed of gelofte geschonden. Elke parlementariŽr moet zweren of beloven dat hij of zij het werk zal doen zonder zich te laten omkopen of intimideren of zich te laten beÔnvloeden door druk van buiten. De coalitieleden hebben zich laten beÔnvloeden door een groep eigenaren van energiebedrijven die zich tot op het laatste moment in de zaal bevonden om de coalitieleden te instrueren.

DNA als instituut heeft er zelf aan meegewerkt dat de grondwet werd geschonden. In 2015 moest de regering de MoU terugnemen omdat de hele DNA, coalitie en oppositie, die MoU volledig afkeurde. De opdracht was: regering, ga opnieuw onderhandelen. Dat is nooit gebeurd. Ook de voorstellen vanuit DNA werden niet overgenomen door de regering. De wetsvoorstellen die werden ingediend voor de beŽindiging van de BO hadden nooit in behandeling genomen moeten worden door DNA omdat zij niet legitiem waren.

De haastige spoed waarmee en de manier waarop de nieuwe wetten werden doorgedrukt, garandeert dat er in het natraject en bij de uitvoering van de wetten enorme politieke en technische problemen zullen optreden. Elke stap, elk afzonderlijk deelprobleem, zal gepaard gaan met issues aangaande de belangen van het volk, het milieu, de gezondheidszorg, de gepensioneerden, de vakbeweging en de plantages.

Honderd jaar bauxietindustrie heeft diepe sporen achtergelaten in ons landschap en in onze samenleving. De politieke issues die hiermee gepaard gaan, zullen ons nog decennia bezighouden. De verstrengeling van belangen van de regering en haar adviseurs en eigenaren van energie- en elektriciteitsbedrijven, heeft geleid tot schending van de grondwet en vertrapping van het volksbelang.

ACA roept alle parlementariŽrs op om steun te vragen bij de United Nations en het Ministerie van Justitie in de Verenigde Staten om op grond van de Foreign Corrupt Practices Act (ďFCPAĒ) onderzoek te doen naar de immorele, illegitieme, en Ėzoals de deskundigen van DNA gezegd hebben Ė onethische handelingen van de regering cq de presidentiŽle commissie.

Namens Actiecomitť Alcoa Wim Bakker

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Ingezonden 09[-09-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics