Nickerie.Net, maandag 09 september 2019


NDP JA-Knikkers vernietigen het land

September 7, 2019

Het ontslag van governor Glenn Gersie in het eerste kwartaal van dit jaar, had alles te maken met het opzeggen van het Memo-randum of Understanding, MoU, door de regering dat monetaire financiering van het overheidstekort onmogelijk maakte. Gersie heeft zich namelijk vanaf zijn aantreden, altijd tegen de monetaire financiering van overheidstekorten gekeerd en was dus nu ook niet bereid aan hernieuwde geldschepping te doen. Voorts wilde Gersie als hoofdverantwoordelijke op de Centrale Bank, ook niet meewerken aan de versoepeling van het monetaire beleid waarbij de regering eiste, dat de kasreserve omlaag moest worden gebracht waardoor er meer kredietfaciliteiten bij de banken zouden worden gecreëerd. Keerpunt beschikte toen over genoeg betrouwbare informatie, waardoor wij dit verhaal uitgebreid konden publiceren.

Governor Glenn Gersie

Hoewel die ene statisticus van Financiën toen reeds had gezegd dat de geruchten “onzin” waren en hoewel de minister van Arbeid (red. Moestadja) het ook nodig vond te stellen dat de verhalen gewoon als “gossip” konden worden gezien, hadden wij de juiste informatie gepubliceerd. Zo ook in het geval van Gerard Lau, hij werd het slachtoffer van lease-perikelen die te maken hebben met de aanschaf van een nieuw wide-body toestel voor de Mid-Atlantische route tussen Schiphol en de Johan Adolf Pengel luchthaven. Keerpunt had toen de informatie uit zeer betrouwbare bron, dat Lau van mening was, dat de lease van een toestel van Airbus veel voordeliger c.q. goedkoper was voor de SLM dan de Boeing 777-200 ER, die de regering en de Raad van Commissarissen op het oog hadden. De mening van Lau werd niet gewaardeerd en hij werd vervolgens ‘thuis gezet’.

De regering demonstreert deze handelingen steeds weer en geeft hiermee aan, dat zij geen tegenspraak duldt en alleen genoegen neemt met ‘jaknikkers’. Het laatste is nu ook gebeurd met Steve Silos. Hij was financieel directeur bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, en werd geschorst door de Raad van Commissarissen, RvC, voor onbepaalde tijd. Silos toonde zich net als Lau geen voorstander van de manier waarop de zaak verliep ten aanzien van de vervanging van de huidige Airbus. Silos zou naar verluidt, geweigerd hebben zijn handtekening te plaatsen onder overeenkomsten die betrekking hebben op de aanschaf van de Boeing 777. Deze deal zal de SLM 60 tot 70 miljoen aan meerkosten opleveren. Deze informatie deelde Airbus twee maanden geleden ook al in een publicatie, waarbij de fabrikant aangaf, dat hij uitvoerig met de SLM had gecommuniceerd ten aanzien van de vervanging van de A340 door de A330. Verder gaf Airbus ook aan, dat er talrijke studies werden gepresenteerd, die aantonen dat de A330-200 het meest geschikte vliegtuig is om de A340 te vervangen.

Zowel Lau als Silos was volgens onze bronnen overtuigd, dat de aanschaf van de Boeing financiële schade zou berokkenen aan de SLM. Volgens Keerpunt is het daarom ook logisch, dat de financieel directeur zijn handtekening niet onder zo een nadelige deal wilde plaatsen, omdat hij volgens de wet persoonlijk aansprakelijk is voor het tekenen van verlieslatende overeenkomsten die worden afgesloten door de SLM. Daarom vroeg Silos op grond hiervan de RvC om een schriftelijke staatsgarantie, waaruit zou blijken, dat de regering de SLM over een periode van dertien jaar, zou subsidiëren voor wat betreft de meerkosten van 70 miljoen dollar. Deze garantie moet door de Raad van Ministers, RvM, worden goedgekeurd en vastgelegd in een ambtsbrief. Ondanks de belofte van de RvC aan Silos, is de garantie nooit gekomen. De RvC eiste van Silos dat hij zonder enige staatsgarantie ontvangen te hebben, de overeenkomsten zou tekenen. Het besluit voor schorsing van Silos werd op een Algemene Vergadering van Aandeelhou-ders genomen. De bron stelde tegenover ons, dat wanneer een directeur zich wil houden aan wettelijke bepalingen waaronder de Vennootschapswet, de Koophandel-wet en de Wet op de Jaarrekening, hij gestraft wordt met schorsing, terwijl hij weet dat het tekenen van de overeenkomsten, schade zal berokkenen aan de SLM.

Silos en Gerard Lau werden op 9 juli van het vorige jaar aangesteld als nieuwe directie van de SLM. Algemeen directeur Lau werd op 3 juli per direct op non-actief gesteld. Er zou sprake zijn geweest van een dispuut met de RvC over het al dan niet aanschaffen van een Boeing. Hoe is het momenteel mogelijk dat capabele mensen thuis worden gezet, alleen om dat zij geen jaknikkersrol willen vervullen. De SLM zit al jaren in de rode cijfers, het is dan ook financieel onverantwoord om dan beslissingen te nemen, die nog meer onkosten te creëren op een vliegtuig dat ook voor meer uitgaven zal zorgen? Het is niet alleen Keerpunt opgevallen, dat steeds meer deskundige mensen opzij worden gezet voor paarse ‘jaknikkers’, zodat deze regering haar ondoordachte zin kan doordrukken.

Zie maar wat er nu gebeurt bij de Centrale Bank sinds het vertrek van Glenn Gersie. Sinds het aantreden van de huidige governor, was een van zijn eerste handelingen om volgens artikel 21 van de Bankwet, opnieuw een lening te verstrekken aan de Staat. Volgens artikel 21, mag de regering 10 procent van de middelenraming lenen. Dit is sinds 1 maart 2019 een feit, want de regering heeft conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen bij de Centrale Bank. Zie daar, alle drie opgenoemde voorbeelden van mannen die met ontslag zijn gestuurd, omdat zij niet meer als pionnen gebruikt wilden worden door deze geldverspillende regering.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 09-09-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics