Nickerie.Net, dinsdag 10 september 2019


Regering wil Prins Bernardpolder terug

10/09/2019 - Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De regering wil het toenmalig zaaizaadbedrijf de Prins Bernardpolder terug in haar boezem. Het bedrijf is tijdens de Nieuw Frontregering in huur afgestaan aan de Zunda Group voor de productie van zaaizaad ten behoeve van de rijstboeren in Nickerie. Landbouwminister Rabindre Parmessar heeft zaterdag tijdens zijn werkbezoek aan Nickerie gezegd dat de regering het areaal ongeveer vierhonderd hectare groot beschikbaar wil stellen aan het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) voor de productie van zaad.

Volgens Landbouwminister Rabindre Parmessar doet de Staat er alles aan om het toenmalig zaaizaadbedrijf de Prins Bernardpolder terug te krijgen.Volgens Landbouwminister Rabindre Parmessar doet de Staat er alles aan om het toenmalig zaaizaadbedrijf de Prins Bernardpolder terug te krijgen. Foto: dWT Archief

"We weten dat de zaak nog bij de rechter ligt, vandaar dat wij niet veel over de status van het bedrijf kunnen zeggen", zegt Parmessar. Deze week zal de bewindsman contact op nemen met de advocaat van de Staat om meer duidelijkheid te krijgen over de status van het bedrijf.

"Eigenlijk zou de zaak na zoveel jaren al afgerond moeten zijn, maar het is nu in handen van een organisatie die de afgelopen jaren niet erin geslaagd is om de productie van zaad ter hand te nemen." Volgens de bewindsman zal de Staat er alles aan doen het bedrijf in haar boezem te krijgen en vervolgens bestemmen voor de productie van kwaliteit zaaizaad om eventuele tekorten op te vangen.

"Het houdt ons allemaal op, maar wanneer we dat bij de rechter al hebben afgehandeld, dan zullen wij dieper op het verhaal ingaan." De minister zegt dat vanwege de regels in het land hij de zaak nog niet in de diepte wil bespreken met de media. "Belangrijk voor ons is, is dat de regering ontbinding van de huurovereenkomst met de Zunda Group heeft aangevraagd bij de rechter."

Zeven arbeiders die in het verleden hun krachten hebben gegeven aan het bedrijf zijn blij met het besluit van de regering. "We willen ook werken om het bedrijf weer in productie te helpen brengen, want we hebben nu in een situatie waar arealen jaren niet worden ingezaaid en bedekt zijn met hoog wied", zegt Chader Mohan, één van de zeven arbeiders die zaterdag na zestien jaar zijn achterstallige loon heeft ontvangen. Hij vindt de actie van de regering om het bedrijf weer tot bloei te brengen op zijn plaats.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 10-09-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics