Nickerie.Net, vrijdag 31 januari 2020


Gajadien: FinanciŽle schande groter dan gedacht

31 Jan 2020

Assembleelid Asiskumar Gajadien merkt tegenover Starnieuws op dat de verklaring door de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) uitgegeven nog geen geruststelling is naar de samenleving toe. Hij vindt dat de SBV ook laksheid verweten kan worden. Destijds zijn er voorwaarden vastgelegd om het beheer gezamenlijk te voeren. Gajadien zag de SBV niet aan de bel trekken, daar er geen uitvoering gegeven werd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de afspraken. Nu blijkt dat US$ 100 miljoen van burgers is gestolen door de CBvS en de regering.

fotoAssembleelid Asiskumar Gajadien

De geruststelling moet komen van de twee monetaire autoriteiten waarbij duidelijkheid moet komen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke stappen ondernomen zullen worden tegen deze personen die zich schuldig hebben gemaakt. De CBvS moet duidelijkheid geven wat zich afgespeeld heeft bij de verschillende valuta interventies, de juiste stand van de netto monetaire reserve en welke verschuivingen er binnen de bank zijn. Wie zijn ontslagen en wie zijn buiten functie gesteld. Tevens zal duidelijkheid moeten worden verschaft over de monetaire financieringen, waarbij gebouwen en percelen zijn gekocht.

Aan de andere kant moeten de minister en de regering duidelijkheid brengen welke concrete afspraken gemaakt zijn met de banken en de CBvS. Welke stappen er ondernomen zullen worden rond het wisselkoersregiem nu de buitenkoers boven de SRD 9 voor US$ 1 is geschoten. Duidelijkheid over de aflossing van de leningen en de financiering van de staatsbegroting is nu dringend vereist.

Gajadien vindt dat CBvS niet meer belast moet zijn met medebeheer van de kasreserve. Deze moet terug naar de banken. Bovendien moet het geld onmiddellijk teruggestort worden. Een regeling om maandelijks af te lossen, is niet acceptabel. Het gaat om geld van burgers en niet van de banken, benadrukt Gajadien. Hij merkt op dat sinds 2016 een depositobeschermingssysteem moest komen om tegoeden van burgers veilig te stellen als er iets zou gebeuren. Dit is niet uitgevoerd.

Gajadien ziet dit schandaal nu naar buiten komen, maar deze werkwijze werd ook in 2015 toegepast. Recentelijk heeft beoordelaar Fitch Ratings zeer kritisch de dataverschaffing van de CBvS onder de loep genomen, waarbij duidelijk is aangegeven dat geen volledige informatie werd verschaft. Nu blijken de zaken daadwerkelijk te kloppen, terwijl de regering beweerde dat Fitch niet correct bezig is geweest.

 • Bron/Copyright:
  Nickerie.Net / NSS

  WWW.NICKERIE.NET

  Email: info@nickerie.net

  Copyright © 2020. All rights reserved.

  Designed by Galactica's Graphics