Contact


Stichting Nickerie Wereldwijd

Uw naam:
Voornaam/letters:
Adres (geen postbus):
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
E-mailadres (verplicht):
Onderwerp

Opmerkingen / vragen:
 
 

E-mail: info@nickerie.net

Bankrekeningnummers

Wij hebben uw steun hard nodig. Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u een vrijwillige bijdrage storten op een van de volgende rekeningen. Wij danken u bij voorbaat.

Nickerie - Suriname

Hakrin Bank: 20.64.06.513

(Stichting Nickerie Wereldwijd - Nickerie)

Nederland

Postbank: 4259726

(Stichting Nickerie Wereldwijd)

Webmaster

info@nickerie.net

www.nickerie.net


 

Copyright 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics