Instellingen / NGO's

Stichting Nickerie Wereldwijd ondersteunt alle maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van district Nickerie. Hieronder vallen NGO's, Stichtingen, Verenigingen, Fondsen, etc. Wij bieden uw organisatie de ruimte om zich te presenteren via onze website.

Neemt u contact op met een van onze medewerkers om uw organisatie aan te melden. Het presentatiemateriaal kunt aanleveren in MS Word document of direct per e-mail, voorzien van uw logo.


We werken eraan om binnenkort een overzicht te geven van alle NGO's uit Nickerie. Wij hebben hiervoor de medewerking gekregen van de heer Marten Schalkwijk van NIKOS.


Voorlopig overzicht NGO's  Nickerie

Stichting Welzijns instituut Nickerie - WiN

Stichting WiN stelt zich ten doel bij te dragen aan de bevordering van de kwaliteit van welzijn en zorg in Nickerie. Dat doel streven we na door het uitvoeren van een serie van activiteiten. Het spreekt voor zich dat de stichting al haar activiteiten uitvoert in samenwerking met lokale organisaties. Zo zijn er reeds nauwe contacten met de politie en justitie, met het onderwijs, met de gezondheidszorg en met de verschillende ngoís die in het district actief zijn.

Contact

De Stichting WiN beschikt over een eigen kantoorruimte in het hartje van het centrum van Nieuw Nickerie.
Dagelijks zijn de stafmedewerkers daar te bereiken.
Het adres is : Gouverneurstraat 141 Nieuw Nickerie, Suriname.
Telefoon: 232961

Rob Mooij 232236 of 08555427

Wilt u ons mailen dan kan dat ook;
Rob Mooij: robmooij@wingroep.com

www.stichtingwin.com

Stichting Vrienden van Nickerie

Op 7 mei 2002 is de stichting Vrienden van Nickerie opgericht. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen en behartigen van de materiele en immateriŽle belangen van de Nickeriaanse gemeenschap in de ruimste zin van het woord.

De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door:

- het initiŽren en realiseren van ontwikkelingsprojecten in Nickerie op het gebied van volksgezondheid, landbouw, sport, kunst en cultuur, veeteelt, visserij, industrie, onderwijs, cultuurtechniek en woning- en utiliteitsbouw.

- het bevorderen en totstandbrengen van handels- en andere contracten tussen bedrijven en instellingen.

- het verlenen van steun aan particuliere NGO's in Suriname bij de realisatie van deze ontwikkelingsprojecten.

- het bevorderen van onderzoek over de geschiedenis en samenleving van Nickerie.

www.nickerie.nl

Adres V.V.N. Nickerie:

Julianastraat 91 - beneden

Contactpersoon: dhr B. Jairam

Tel.: (00-597) - 23 16 88

Fax: (00-597) - 23 19 04

 

Adres V.V.N. Nederland:

Stichting Vrienden van Nickerie

p/a Pijlkruidveld 36

2492 LB Den Haag

Tel 06 18 220 663

E-mail: informatie@nickerie.nl

 

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics