Instellingen  / NGO's

Bejaardentehuizen

Kindertehuizen

Ontwikkelingsorganisaties

 etc.

Stichting WiN

V.V.N.