Overheid

Vrijwel alle ministeries hebben een departement in Nickerie. Hieronder een overzicht.

Ministerie

Adres

Telefoon

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu - Arbeidsinspectie Nickerie

Landingstraat 1

231418

Ministerie van Binnenlande Zaken

Buro Nw. Nickerie

Buro Wageningen

Corantijnpolder

Paradise

van Pettenpolder

Wageningen

Corantijnpolder

Paradise

231404

233124

231497

236177

Ministerie van Defensie

Prof. Dr. Ali Kazerne

231261 / 231161

Ministerie van FinanciŽn

Landingstraat

231459

Ministerie van Justitie en Politie (gewest Nickerie)

 

Nw. Nickerie - Oostkanaalstraat

231530

231222

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Hendrikstraat

231160

Ministerie van Openbare Werken

Hoek Julianastraat/Waterloostraat

231341

 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling - Commissariaat

R.P. Bharostraat 86 beneden

231712 / 231930

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

A.K. Doerga Sawhstraat 96

231215 

Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling

Balatastraat

231200

Ministerie van Volksgezondheid

Hoek Juliana/Annastraat

231241

 met dank aan Geeta Nageswar

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics