Stichting WiN  - Welzijns instituut Nickerie


Website: www.StichtingWin.com

 

WiN - Nieuws

Doel:

Het bestuur van de Stichting WiN stelt zich ten doel bij te dragen aan de bevordering van de kwaliteit van welzijn en zorg in Nickerie. Dat doel streven we na door het uitvoeren van een serie van activiteiten. Het spreekt voor zich dat de stichting al haar activiteiten uitvoert in samenwerking met lokale organisaties. Zo zijn er reeds nauwe contacten met de politie en justitie, met het onderwijs, met de gezondheidszorg en met de verschillende ngo’s die in het district actief zijn.

De ontstaansgeschiedenis van stichting WiN

Ruim twee jaar geleden besloot het Streekziekenhuis Nickerie een nauwkeurige registratie op te zetten van alle geslaagde en niet geslaagde suicidepogingen. Tevens werden met alle mensen die een mislukte suicidepoging gedaan hadden interviews gehouden. Deze activiteiten vonden plaats onder de naam ‘suicideprojekt’. Dit projekt staat onder leiding van dr. Tobi Graafsma en het projekt wordt begeleid door de Vrije Universiteit van Amsterdam en een begeleidings-commissie bestaande uit mensen die door hun werk in Nickerie veel met suicide te maken hebben. Uit die registratie en interviews werden grondige analyses gemaakt die een vervolg legitimeren. Iedereen is ervan overtuigd dat er iets gedaan moet worden aan het hoge aantal suicidepogingen in Nickerie.

De Stichting WiN is daarom gestart met een counsellorsopleiding voor docenten, verpleegkundigen en een aantal key-persons uit de gemeenschap.

Sinds 2001 werkt Rob Mooij vanuit de Stichting Perspektief in Nickerie. De Stichting Perspektief richt zich op activiteiten die te maken hebben met jongeren zoals begeleiding van delinkwente jongeren en verstandelijk gehandicapte kinderen. Daarnaast begeleidt de Stichting Perspektief projecten die zich richten op sociale activering; de wijk- en buurtcentra in de diverse polders.

De bovengenoemde initiatieven vonden elkaar en het Streekziekenhuis Nickerie en de Stichting Perspektief namen vervolgens het initiatief om de Stichting WiN in het leven te roepen. Een aantal bestaande en nieuwe activiteiten in de sfeer van zorg en welzijn kunnen nu onder de Stichting WiN worden samengebracht.

Contact

De Stichting WiN beschikt over een eigen kantoorruimte in het hartje van het centrum van Nieuw Nickerie.

Dagelijks zijn de stafmedewerkers daar te bereiken.

Het adres is : Gouverneurstraat 141 Nieuw Nickerie, Suriname.
Telefoon: 232961

De stafmedewerkers zijn ook telefonisch te bereiken onder de volgende nummers:
Tobi Graafsma 462316 of 08524637
Rob Mooij 232236 of 08555427

Wilt u ons mailen dan kan dat ook;
Tobi Graafsma tobigraafsma@sr.net
Rob Mooij robmooij@sr.net
 

Voor meer info:

Website: www.stichtingWin.com

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics